איך אפשר לחזות את פוטנציאל האושר שלך?..

איך אפשר לחזות את פוטנציאל האושר של אדם? מה שעושים זה דבר מדהים, האדם עונה על שאלות לכאורה סתמיות שלא קשורות לכלום, ויוצא עם אבחון מדויק לגבי מה מפריע לו להגיע לאושר. כלומר איך הוא שם רגל לעצמו, וגורם לעצמו להיות פחות מאושר. לדעתי זה מדהים שאפשר בכלל לעשות דבר כזה. ויותר מדהים שהוא יכול לקבל תוכנית למידה חינמית כדי לתקן את זה. ועוד יותר מדהים שהוא יכול לבדוק בעזרת אותן שאלות אם חל שיפור. לא יאומן אבל אפשר להיכנס ולראות:

http://dimormideast.com/landing/happiness/